Komunikaty prasowe

Rekordowy IV kwartał 2013 r. dla Scanmed Multimedis

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis osiągnęła w IV kwartale 2013 roku doskonałe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży osiągnęły w IV kwartale rekordową dla Grupy wartość 23,95 mln PLN (wzrost o 15,7% do analogicznego okresu 2012 r.) oraz 90,3 mln PLN za cały 2013 r. (65,56 mln PLN w 2012 r.).

Wynik EBITDA Grupy za ostatni kwartał 2013 r. wyniósł 3,06 mln PLN (1,11 mln PLN w IV kwartale 2012 r.) oraz od początku 2013 r. 15,55 mln PLN (6,49 mln w 2012 r.).

Grupa Scanmed Multimedis

IV kwartał 2013

IV kwartał 2012

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży

23 952

20 707

Zysk na działalności operacyjnej

938

-418

Zysk brutto

923

-959

Zysk netto

638

-846

EBITDA

3 060

1 114

Przychody jednostkowe Scanmed Multimedis S.A. w IV kwartale 2013 r. osiągnęły wartość 13,5 mln PLN. Stanowi to wzrost o 18,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. Przychody od początku 2013 r. wyniosły 47,9 mln PLN (wzrost o 11% do 2012 r.), EBIT Spółki za 2013 r. wyniósł 2,2 mln PLN a EBITDA blisko 5 mln PLN.

– W czwartym kwartale 2013 r. kontynuowaliśmy rozwój organiczny. Grupa rozszerzyła ofertę usług ambulatoryjnych uruchamiając Centrum Chorób Cywilizacyjnych, zakończyła też rozbudowę Szpitala św. Rafała, która powiększy go o 12 gabinetów lekarskich oraz 5 diagnostyczno-zabiegowych. Zawarliśmy ponad 20 nowych umów w zakresie medycyny pracy obejmując profilaktyczną opieką medyczną blisko 15 tysięcy nowych pacjentów. Zwiększyliśmy też kontrakt szpitalny z NFZ. W 2014 roku będzie on o ponad 10 proc. wyższy niż ten zawarty na 2013 rok – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

– Okres ten obfitował w istotne dla Grupy wydarzenia. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć uzyskanie przez Szpital św. Rafała akredytacji na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.– dodaje.

Grupa otrzymała w analizowanym okresie liczne nagrody oraz wyróżnienia. m.in. tytuł „Firmy Mile Widzianej“ dla Scanmed Multimedis S.A. oraz certyfikat „Szpital bez bólu” dla Szpitala św. Rafała. Prezes Zarządu została natomiast uhonorowana Medalem Solidarności Społecznej.

Grupa Scanmed Multimedis

I-XII.2013

I-XII.2012

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży

90 294

65 556

Zysk na działalności operacyjnej

8 320

2 148

Zysk brutto

4 287

1 009

Zysk netto

3 352

-259

EBITDA

15 551

6 491

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis wypracowała 90,3 mln PLN przychodów, a więc o 37,7% więcej niż w analogicznym okresie w 2012 r. EBIT wyniósł 8,32 mln PLN, a EBITDA 15,55 mln PLN, co oznacza wzrost odpowiednio o 287% i 140%.

– Po raz kolejny dotrzymaliśmy obietnicy, nie tylko realizując, ale przekraczając prognozy wyników finansowych. W kolejnych latach będziemy kontynuować rozwój zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii ze spokojem patrzymy w przyszłość i czujemy się komfortowo z prognozą na kolejne dwa lata. Chcemy nadal pozytywnie zaskakiwać rynek – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Prognoza na 2013 rok zakładała 90,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,8 mln zł EBIT oraz 10,4 mln zł EBITDA.

Na rok 2014 Grupa planuje przychody ze sprzedaży na poziomie 115,2 mln zł, 10,6 mln zł EBIT i 18 mln zł EBITDA. W 2015 roku ma to być odpowiednio 139,8 mln zł przychodów, 18,8 mln zł EBIT oraz 26,3 mln zł EBITDA.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl