Komunikaty prasowe

Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej Scanmed Multimedis S.A.

GK Scanmed Multimedis, jeden z liderów na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce, w III kwartale 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 21,6 mln zł, wynik EBITDA 5,45 mln zł i 2,57 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach 2013, Spółka może pochwalić się blisko 50 proc. wzrostem przychodów rok do roku.

Skonsolidowane przychody grupy Scanmed Multimedis za III kwartał 2013 r. wyniosły 21,6 mln zł, co stanowi wzrost o 9,2 proc. w porównaniu do III kwartału 2012. Zysk netto podmiotu dominującego wyniósł 2,57 mln zł, a EBITDA Grupy wyniosła 5,45 mln zł.

Po trzech kwartałach 2013 r. skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 66,34 mln zł przy przychodach wynoszących 44,84 mln zł przed rokiem. Pozwoliło to Grupie wypracować zysk netto w wysokości 2,71 mln zł, co oznacza wzrost o 193 proc. do analogicznego okresu 2012 r. Skonsolidowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 12,49 mln zł, co stanowi wzrost o 132,2% w porównaniu do 9 miesięcy 2012 r.

- W przypadku Grupy Scanmed Multimedis, konsekwentnie stawiamy na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury szpitalno-ambulatoryjnej, będącej podstawą do generowania coraz lepszych wyników. Po trzech kwartałach Grupa osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 66,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2,71 mln złotych. Na wysoką dynamikę przychodów oraz poprawę wyników Grupy wpłynęła przede wszystkim wysoka sprzedaż usług komercyjnych wynikająca między innymi z rozszerzenia oferty usług ambulatoryjnych i szpitalnych. Pospadaliśmy 35 nowych umów korporacyjnych obejmując opieką medyczną ponad 1200 nowych pacjentów. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Przychody jednostkowe Scanmed Multimedis S.A. osiągnęły po trzech kwartałach wartość 34,4 mln zł, co stanowi wzrost do poprzedniego roku o 8,3 proc. Wygenerowany za 9 miesięcy zysk netto wyniósł 1,34 mln zł, a EBITDA 4,04 mln zł . W analogicznym okresie poprzedniego roku zysk netto wyniósł 1,29 mln zł, a EBITDA 3,66 mln zł.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl.

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl