Media o nas

Raz do roku pamiętaj o glukozie

Cukrzyca typu 2. jest chorobą cywilizacyjną. Natura dla przetrwania gatunku wymyśliła możliwość magazynowania energii, lecz zupełnie nie przewidziała cywilizowanego świata, w którym człowiek ma pokarmu pod dostatkiem i by, żyć nie musi się właściwie ruszać…

  • http://www.female.pl/artykul/13664/Raz-do-roku-pami%C4%99taj-o-glukozie.html
  • http://abcgospodyni.pl/zdrowie.html
  • http://kobieta40.pl/artykuly/raz_do_roku_pamietaj_o_glukozie_
  • http://www.mypolki.pl/news/9/130/Raz_do_roku_pamietaj_o_glukozie.html
  • http://www.stylownik.pl/a-0598-raz-do-roku-pamietaj-o-glukozie.html
  • http://www.baletka.pl/a-7062-raz-do-roku-pamietaj-o-glukozie.html
  • http://www.zadbajozdrowie.com/a-6063-raz-do-roku-pamietaj-o-glukozie.html
  • http://alejamody.pl/zdrowie/9-zdrowie/2878-raz-do-roku-pami%C4%99taj-o-glukozie
  • http://www.chlopak.tv/zdrowie/zdrowie/2570-raz-do-roku-pami%C4%99taj-o-glukozie
  • http://www.biomedical.pl/aktualnosci/raz-do-roku-pamietaj-o-glukozie-4017.html

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×