Komunikaty prasowe

Przychody Grupy Scanmed Multimedis lepsze o 104%

Skonsolidowane przychody Grupy po czterech kwartałach wyniosły 65,56 mln PLN i były wyższe o 104% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Grupa wygenerowała za 2012r. zysk operacyjny na poziomie 2,15 mln PLN (0,26 mln PLN w 2011r.) oraz EBITDA na poziomie 6,49 mln PLN (1,76 mln PLN w 2011r.).

– Istotny wzrost przychodów związany jest ze zwiększeniem populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, usług komercyjnych w modelu fee for service oraz przejęciem w połowie 2012 roku działalności szpitalnej z jednoczesnym uzyskaniem nowych kontraktów z NFZ – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

W czwartym kwartale Spółka zrealizowała kolejne ważne projekty inwestycyjne, z których najważniejszy to przejęcie 49% udziałów w Medrun sp.zo.o. Scanmed Multimedis stał się jedynym udziałowcem w spółce. Przejęcie pozwoliło na rozszerzenie oferty usług komercyjnych na terenie Warszawy i Krakowa. Czwarty kwartał przyniósł również poszerzenie bazy klientów instytucjonalnych. Spółka zawarła umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z Gminą Miejską Kraków. W ramach umowy opieką objęto blisko 2 000 osób.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×