Komunikaty prasowe

Przychody Grupy Scanmed Multimedis lepsze o 104%

Skonsolidowane przychody Grupy po czterech kwartałach wyniosły 65,56 mln PLN i były wyższe o 104% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Grupa wygenerowała za 2012r. zysk operacyjny na poziomie 2,15 mln PLN (0,26 mln PLN w 2011r.) oraz EBITDA na poziomie 6,49 mln PLN (1,76 mln PLN w 2011r.).

– Istotny wzrost przychodów związany jest ze zwiększeniem populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, usług komercyjnych w modelu fee for service oraz przejęciem w połowie 2012 roku działalności szpitalnej z jednoczesnym uzyskaniem nowych kontraktów z NFZ – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

W czwartym kwartale Spółka zrealizowała kolejne ważne projekty inwestycyjne, z których najważniejszy to przejęcie 49% udziałów w Medrun sp.zo.o. Scanmed Multimedis stał się jedynym udziałowcem w spółce. Przejęcie pozwoliło na rozszerzenie oferty usług komercyjnych na terenie Warszawy i Krakowa. Czwarty kwartał przyniósł również poszerzenie bazy klientów instytucjonalnych. Spółka zawarła umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z Gminą Miejską Kraków. W ramach umowy opieką objęto blisko 2 000 osób.