Komunikaty prasowe

Projekt Liderzy w sektorze ochrony zdrowia – rozpoczęty

Rozpoczęła się pierwszą edycję programu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia”. Wśród partnerów projektu organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi, organizatora cyklu szkoleń i bezpłatnych staży dedykowanego przyszłym zarządzającym w służbie zdrowia, jest Scanmed Multimedis. Spółka dla stypendystów programu przygotowała staże w Dziale Finansowym i Prawnym.

Celem programu szkoleń i bezpłatnych staży organizowanych przez Fundację 2065 im. Leslawa Pagi w ramach nowego projektu edukacyjnego – Liderzy w sektorze ochrony zdrowia, jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania jednostkami służby zdrowia i farmacji. Projekt obejmuje 5-dniowy cykl szkoleń prowadzonych przez ekspertów i praktyków sektora ochrony zdrowia, a następnie program płatnych praktyk w firmach partnerskich. Trzydziestu stypendystów weźmie udział w intensywnych warsztatach w terminie od 23 do 27 września, a następnie zrealizuje staż w firmach partnerskich.

Scanmed Multimedis, jako parter projektu zaangażuje się zarówno w jego część edukacyjną, jak i umożliwi jego uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania jednostką służby zdrowia. W strukturach Scanmed Multimedis stypendyści projektu będą mogli odbyć staż w Dziale Finansowym i Prawnym.

- Kluczowe wyzwanie dla sektora opieki medycznej w Polsce, to poprawa jego efektywności. Ten stan może zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez rozwój systemu opieki publiczno-prywatnej oraz lepsze zarządzanie placówkami medycznymi. Już dziś modelowym przykładem komplementarnego finansowania działalności medycznej ze środków publicznych w ramach NFZ oraz w ramach działalności komercyjnej jest należący do Scanmed Multimedis Szpital św. Rafała w Krakowie. Dobrze wyszkoleni i zaangażowani zarządzający, którzy rozumieją zasady działania rynku i potrafią, zarówno gospodarować finansami, jak i kierować ludźmi są kluczowym elementem niezbędnym do rozwoju tego tak specyficznego rynku. Dlatego zapotrzebowanie na nich będzie stale rosło. To od podejmowanych przez nich decyzji zależeć będzie nie tylko rozwój samych usług, ale i jakość oraz dostępność świadczeń medycznych w Polsce – podkreśla Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis

Uroczystość otwarcia projektu odbędzie się w dniu 23 września 2013 roku o godz. 18:30 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości są: Marek Balicki – dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej, Sławomir Neumann – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Marek Wójcik – dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Koordynator Projektu: Małgorzata Kowalewska, Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi, tel.: 22 537 73 32, e-mail: mkowalewska@paga.org.pl, www.paga.org.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×