Komunikaty prasowe

Portrety Polskiej Medycyny rozdane

22 października 2013 roku podczas gali wieńczącej pierwszy dzień IX Forum Rynku Zdrowia zostały wręczone Portrety Polskiej Medycyny. To wyróżnienie za wybitne zasługi i sukcesy w sferach zarządzania placówkami medycznymi, terapii oraz kreowania polityki zdrowotnej państwa przyznawane jest co roku w pięciu kategoriach.

Wśród laureatów tegorocznej edycji tytuł Menedżera Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne) otrzymała Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A. Ceremonia wręczenia Portretów Polskiej Medycyny 2013 odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton.

Kolegium redakcyjne miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl postanowiło nagrodzić w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia 2013 (placówki niepubliczne) Joannę Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

W uzasadnieniu nagrody kolegium redakcyjne Rynku Zdrowia przypomniało, że Grupa Scanmed Multimedis to między innymi świetnie działający Szpital Św. Rafała w Krakowie, sukcesywnie poszerzający zakres świadczeń – także o najbardziej nowoczesne procedury medyczne. W ostatnim czasie Grupa dynamicznie rozwija inne obszary swojej aktywności, w tym usługi obejmujące opiekę ambulatoryjną, diagnostykę obrazową oraz transport medyczny w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach – w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i wspomnianego Szpitala Św. Rafała. Godna podkreślenia jest także szczególna aktywność Grupy Scanmed w zakresie edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych.

- Tę nagrodę traktuję jako wyróżnienie dla pracy całego zespołu i zauważalne osiągnięcia naszej Grupy. Staramy się prowadzić prywatną sieć medyczną, łącznie ze szpitalem, w sposób zrównoważony, uwzględniający przede wszystkim potrzeby społeczności lokalnej. I w tym działaniu jesteśmy bardzo otwarci na dialog z rożnymi przedstawicielami rynku, w tym reprezentantami podmiotów finansujących – skomentowała przyznanie nagrody Laureatka, Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Tytułem Lidera Rynku Zdrowia został uhonorowany Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach. Portret w tej kategorii odebrał prof. Adam Maciejewski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach. W gronie laureatów znaleźli się również: prof. Tomasz Grodzki, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie i Waldemar Kwaterski, dyrektor SPZOZ Szpital w Sejnach – Menedżerowie Rynku Zdrowia (placówki publiczne), prof. Jerzy Hołowiecki, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – Lekarz Rynku Zdrowia.

Osobowością Rynku Zdrowia została Ewa Błaszczyk-Janczarska, Prezes Zarządu Fundacji „Akogo?”. Za Wydarzenie Rynku Zdrowia 2013 jury uznało zakończenie przez Bupa – międzynarodową grupę działającą na rynku opieki zdrowotnej – procesu przejęcia od Mid Europa Partners Grupy LUX MED. Portret w tej kategorii odebrała Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu LUX MED Sp. z o.o. Za równie ważne wydarzenie minionego roku redakcja Rynku Zdrowia uznała też wdrożenie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Portret odebrała Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizatorem Forum Rynka Zdrowia, podczas którego odbywa się wręczenie Portretów Polskiej Medycyny, jest wydawca miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia. Wydarzenie to stało się jedną z ważniejszych i najbardziej reprezentatywnych debat o stanie i planowanych zmianach w polskim systemie opieki zdrowotnej. Co roku Forum skupia ponad 1000 osób, a wśród nich wybitne postacie polskiej medycyny, polityków decydujących o kształcie polskiego lecznictwa, czołowych menedżerów placówek medycznych oraz liderów przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×