Komunikaty prasowe

Ponad 6 mln zł z aneksów do umów podpisanych z NFZ na rok 2012

Scanmed Multimedis S.A. w listopadzie b.r. podpisał aneksy do umów na świadczenia opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie (NFZ) na rok 2012.

W związku z podpisaniem aneksów do umów z krakowskim oddziałem NFZ ich wartość przekroczy 6 mln zł. Aneksy na przyszły rok dotyczą usług w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej m.in. na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, świadczenia diagnostyczne, leczenie stomatologiczne czy rehabilitacje.

- Wśród podpisanych aneksów Scanmed Multimedis pozyskał około 1,5 mln zł na ambulatoryjne usługi diagnostyczne czy około 1,14 mln zł na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis. Podpisane aneksy stanowią istotny udział w planowanych przychodach Spółki na 2012 rok – dodaje.

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis po 3 kwartałach 2011 roku wypracowała zysk netto (podmiotu dominującego) w wysokości 1,48 mln zł przy skonsolidowanych przychodach prawie 30 mln zł. Scanmed Multimedis S.A. umacnia pozycję w największych aglomeracjach akademickich (Warszawa, Poznań, Wrocław), w przyszłym roku planuje otwarcie placówek na Śląsku oraz w Trójmieście. Spółka podejmuje starania w zakresie pozyskania powierzchni pod przychodnię komercyjną w Warszawie oraz w grudniu zostanie oficjalnie otwarte nowe Centrum Rehabilitacji w Krakowie. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Zespół medyczny Scanmed Multimedis liczący ponad 400 osób, został zbudowany poprzez staranny dobór wysoko wykwalifikowanych lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalizacje medyczne.

Dodatkowe informacje:

Joanna Pydo

Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A.

tel. 602 102 734

e-mail: Joanna.Pydo@mc.com.pl

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.