Komunikaty prasowe

Ponad 33 mln zł z NFZ dla Grupy Scanmed Multimedis na rok 2014

Grupa Scanmed Multimedis zawarła aneksy z NFZ na 2014 rok w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na 6,8 mln zł oraz w zakresie świadczeń szpitalnych o wartości 26,3 mln zł. Tym samy kontrakt szpitalny w 2014 r. będzie o ponad 10 proc. wyższy niż przed rokiem.

- Scanmed Szpital św. Rafała jest modelowym przykładem dobrze zarządzanej jednostki, której funkcjonowanie z każdym rokiem pokazuje, jak można efektywnie świadczyć kompleksową, koordynowaną opiekę medyczną i pełnić ważną funkcje w systemie zabezpieczenia świadczeń medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Nasze jednostki po raz kolejny z sukcesem zwiększyła poziom kontaktów realizowanych dla NFZ – podkreśla Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Podpisane umowy nie wyczerpują możliwości Szpitala św. Rafała dotyczących zwiększenia kontraktów z MOW NFZ na 2014 rok, w szczególności wartość przyznanych środków może zostać powiększona w trakcie realizacji umowy o wartość świadczeń ratujących życie, w tym świadczeń z zakresu intensywnej terapii. Wartość kontraktów Szpitala św. Rafała może ulec zwiększeniu również w przypadku ogłoszenia konkursów przez MOW NFZ na część zakresów usług.

Ponadto Scanmed Multimedis realizuje świadczenia z zakresu podstawowowej opieki zdrowotnej, finansowane za pomocą stawki kapitacyjnej, w tym wypadku wysokość kontraktu z NFZ zależy od liczby pacjentów objętych opieką. Scanmed Multimedis zwiększył liczbę pacjentów objętych opieką o blisko 30 000 nowych osób.

- Wartość finansowania dla szpitala została zwiększona w stosunku do wartości bazowych kontraktów z roku 2013 o ponad 10 proc. Jest to doskonała wiadomość dla inwestorów, partnerów biznesowych, a przede wszystkim pacjentów, ponieważ potwierdza profesjonalizm i rzetelność świadczonych przez nas usług – dodaje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl