Komunikaty prasowe

Ponad 102-proc. wzrost przychodów Grupy Scanmed Multimedis

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis, wypracowała w 2012 roku przychody o wartości 65,5 mln złotych i były one wyższe o 102,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 (32,13 mln PLN). Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1,83 mln zł. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach rachunku wyników.

Grupa Scanmed Multimedis

2010

2011

2012

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży

17 039

32 132

65 556

Zysk na działalności operacyjnej

-166

256

2 148

Zysk brutto

-287

253

1 009

Zysk netto podmiotu dominującego

-105

322

96

EBITDA

534

1 757

6 491

Grupa Scanmed Multimedis wygenerowała w 2012 roku przychody na poziomie 65,56 mln zł. co stanowi wzrost o 104 proc. rdr. Wysokimi dynamikami wykazały się również EBIT wzrost o 739 proc., czyli 2,15 mln zł oraz EBITDA – wzrost o 269,4 proc., czyli 6,49 mln zł. Podwojenie przychodów Grupy związane jest z konsolidowaniem od II półrocza 2012r. przychodów z działalności szpitalnej Scanmed S.A., wzrostem sprzedaży usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jaki i usług komercyjnych.

„W 2012 roku Grupa Scanmed Multimedis kontynuowała dynamiczny rozwój, bazujący na zintegrowanym modelu opieki medycznej. W konsekwencji istotnie wzrosła liczba pacjentów oraz realizowanych świadczeń. W 2012 r. z sukcesem pozyskaliśmy 155 nowych klientów korporacyjnych, których liczba przekracza obecnie 5000. Liczba pacjentów indywidualnych będących pod opieką Grupy Scanmed Multimedis przekracza już 320 000 osób. Łącznie Grupa Scanmed Multimedis zrealizowała w roku 2012 ponad 390 000 komercyjnych świadczeń.” – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Przychody ze sprzedaży

2012

2011

Zmiana

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

Scanmed Multimedis S.A.

43 176

31 843

35,6%

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A.

65 556

32 132

104,0%

Przychody jednostkowe Scanmed Multimedis S.A. osiągnęły wartość 43,18 mln PLN, co stanowi wzrost do poprzedniego roku o 35,6 proc. Wygenerowany EBIT wyniósł 2,55 mln zł, EBITDA wyniósł 5,05 mln zł, a zysk netto 1,83 mln PLN. Wyniki te odznaczają się wysokimi dynamikami w porównaniu do poprzedniego roku: EBIT 250,6 proc., EBITDA 127,5 proc. oraz zysk netto 217,4 proc. Na znaczną poprawę wyników miało wpływ zwiększenie przychodów i działania optymalizujące koszty. W ten sposób Scanmed Multimedis w 2012 r. zrealizował w pełni opublikowane prognozy jednostkowe na 2012 rok.

„Na tak wysoką dynamikę przychodów złożyły się dokonane w trakcie roku przejęcia podmiotów medycznych, wzrost liczby Pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ekspansja geograficzna związana z otwarciem trzech nowych placówek we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach, a także rozwój sprzedaży usług komercyjnych finansowanych w modelu fee for service.” – dodaje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Za swoją działalność w 2012 roku Scanmed Multimedis otrzymała szereg wyróżnień, w tym m.in.: Skrzydła Biznesu, Firma Bezpieczna w Biznesie, Lider Zmian w Ochronie Zdrowia w kategorii Zarządzanie kapitałem ludzkim, “Bezpieczny Szpital” 2012 czy Dobroczyńca Roku 2012.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala św. Rafała w Krakowie.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Felicki, Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 696 126 260, piotr.felicki@mc.com.pl

Piotr Sitarek, Biuro Relacji Inwestorskich Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 503 10 67 25, piotr.sitarek@mc.com.pl