Media o nas

Polski Dzień Spirometrii 2013 – bezpłatne badania spirometryczne

27 czerwca (czwartek) obchodzony jest Polski Dzień Spirometrii. W wybranych placówkach można wykonać bezpłatne badania spirometryczne, które ocenią pojemność płuc i przepływ powietrza przez drogi oddechowe.

To proste badanie (wystarczy dmuchać) pozwala potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). To bezbolesne i nieinwazyjne badanie pozwala szybkie określenie stopnia upośledzenia drożności dróg oddechowych. Dzięki niemu można rozpoznać i określić rodzaj zaburzeń oddychania, ocenić stopień upośledzenia czynności układu oddechowego, określić szybkość rozwoju choroby oraz wpływ czynników ryzyka – palenia tytoniu i ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza

  • http://reporter.pl/a/?id=3555-Polski-Dzien-Spirometrii-2013-bezplatne-badania-spirometryczne