Podziękowania

Podziekowania 5 listopada 2015

PODZIĘKOWANIA OD PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA SCANMED MULTIMEDIS ZA WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO W POLSCE

7 listopada 2015 r. Parlament Studentów RP obchodził 20. rocznicę swojej działalność. Instytucja ta zrzesza samorządy studenckie wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych, które działają w naszym kraju i tym samym łączy aż 1,5 mln studentów w całej Polsce. Grupa medyczna Scanmed od 10 lat aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim, czego dowodem jest dwukrotnie przyznana jej przez Parlament Studentów RP statuetka ProStudent. Pani Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis, została zaproszona do Komitetu Honorowego obchodów 20-lecia Parlamentu Studentów RP. Dodatkowo, otrzymała specjalne podziękowania za pracę jaką kierowana przez nią Grupa medyczna wnosi do środowiska akademickiego.

- Od wielu lat wspieramy działania związane ze zdrowiem, a przede wszystkim jego profilaktyką wśród Samorządów Studenckich, kół naukowych i innych organizacji akademickich. Jesteśmy dumni, że środowisko to widzi i docenia nasze zaangażowanie. Życzę Parlamentowi Studentów RP kolejnych, wspaniałych i równie owocnych lat działalności pro studenckiej – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu grupy Scanmed Multimedis.

Podziekowania

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×