Komunikaty prasowe

Pierwszy zabieg korpektomii w Krakowie

Na początku października zespół neurochirurgów ze Szpitala św. Rafała wykonał pierwszy w stolicy Małopolski zabieg usunięcia trzonu kręgu lędźwiowego, czyli tzw. korpektomii z dostępu przedniego – pozaotrzewnowego. Szpital jest pierwszym krakowskim ośrodkiem medycznym leczącym urazy kręgosłupa tą techniką. Pozwala ona zminimalizować ryzyko powikłań chorego i skrócić jego czas rekonwalescencji.

Celem korpektomii jest odbarczenie kanału kręgowego. Wykonuje się go w sytuacji, gdy trzon kręgu na skutek np. złamania, guza, gruźlicy lub zmian zwyrodnieniowych powoduje zwężenie (stenozę) kanału kręgowego, czyli kanału w którym znajdują się takie struktury jak rdzeń kręgowy i korzenie nerwów rdzeniowych.

- Zwężenie kanału kręgowego może prowadzić do ucisku znajdujących się w kanale kręgowym struktur nerwowych, a w efekcie ich uszkodzenia. To z kolei prowadzi do powstania paraliżu kończyn. W zależności od miejsca i poziomu uszkodzenia niedowład może obejmować nogi albo nogi i ręce, a także może powodować zaburzenia funkcji zwieraczy – zauważa dr Mariusz Banach, ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała.

Trzon kręgu to jego największa i najgrubsza część, przenosząca największą liczbę obciążeń całego kręgosłupa. Jego usunięcie więc oznacza osłabienie tej zdolności. Zatem eliminacja kręgu – z jakiejkolwiek przyczyny – wymaga wykonania stabilizacji kręgosłupa. Dlatego po usunięciu trzonu kręgu i dwóch sąsiadujących dysków wraz z tzw. blaszkami granicznymi, wprowadza się protezę trzonu, która do czasu dokonania się zrostu sąsiadujących kręgów będzie spełniała rolę usuniętego trzonu.

- Wszystkie te czynności wykonuje się podczas jednej operacji w znieczuleniu ogólnym. Co wyróżnia ten zabieg korpektomii to z pewnością dostęp do uszkodzonego trzonu z dostępu przedniego – pozaotrzewnowego. Metoda taka daje pełny wgląd w pole operacyjne, skraca czas operacji i zmniejsza ryzyko związane z długotrwałym znieczuleniem. Poza tym, zmniejsza utraty krwi podczas operacji oraz minimalizuje uraz operacyjny. Dzięki temu pacjent zdecydowanie szybciej wraca do zdrowia, a proces leczenia przebiega bez nasilonego bólu pooperacyjnego – dodaje dr Mariusz Banach, ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×