Komunikaty prasowe

Pierwszy przeszczep allogenicznej łąkotki bocznej w Szpitalu św. Rafała

W lutym w Szpitalu św. Rafała po raz pierwszy zespół lekarzy pod przewodnictwem lek. Stanisława Szymanika wykonał rzadką procedurę przeszczepu allogenicznej łąkotki bocznej. Szpital jest jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Małopolsce wykonujących takie procedury metodą artroskopową. Pozwala ona zminimalizować ryzyko powikłań i skrócić czas rekonwalescencji pacjenta.

30-letni pacjent, u którego wykonano kilka lat wcześniej rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego, miał dodatkowo uszkodzenie łąkotki bocznej. Podczas naprawy owego uszkodzenia w Szpitalu św. Rafała w 2015 roku okazało się, że jego rodzaj i zakres w przyszłości może skutkować postępem zmian zwyrodnieniowych w przedziale bocznym kolana i szybkim narastaniem dolegliwości bólowych połączonych z ograniczeniem ruchomości stawu kolanowego.

Aby zapobiec owym zmianom zaproponowałem pacjentowi procedurę rzadko wykonywaną w Polsce i poza granicami kraju – przeszczep allogenicznej łąkotki. Procedura wymagała odpowiedniego wymiarowania przedoperacyjnego w oparciu o badania rezonansu magnetycznego celem precyzyjnego doboru transplantatu. Następnie we współpracy z Bankiem Tkanek w Katowicach udało się precyzyjnie dobrać tkankę do transplantacji o wymiarach identycznych jak anatomiczne wymiary łąkotki bocznej pacjenta – mówi lek. Stanisław Szymanik, Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala św. Rafała należącego do Grupy Scanmed.

Tkanka do transplantacji została rozmrożona i przygotowana do przeszczepienia. Przygotowanie przedziału bocznego stawu kolanowego pacjenta, a w szczególności torebki stawowej, wymagało wywiercenia 2 kanałów kostnych służących do stabilizacji przedniego i tylnego rogu transplantatu. Zabieg został wykonany metodą artroskopową. Po wprowadzeniu przeszczepu wykonano stabilizację obu rogów łąkotki w kanałach kostnych oraz przyszyto transplantat w anatomicznym położeniu.

Zabieg zakończył się zgodnie z planem, bez żadnych powikłań. Pacjent został wypisany do domu w drugiej dobie po operacji, zaś obecnie jest poddawany rehabilitacji. Po jej zakończeniu i stwierdzeniu prawidłowej przebudowy, a w szczególności ukrwienia przeszczepu, trzy miesiące po operacji mamy nadzieję na pełny powrót pacjenta do aktywności fizycznej i sportowej – mówi lek. Stanisław Szymanik.

Zabieg został wykonany w ramach kontraktu NFZ we współpracy z Bankiem Tkanek w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020”.

* * *

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 43 ośrodków, w 26 miastach w Polsce wielospecjalistycznych ośrodków, w tych 16 jednostek szpitalnych, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko ponad 3 tys. osób. Scanmed bierze udział w kampaniach społecznych jako partner (nie [przy]dzwoń za kierownicą/bez komórki) oraz organizator (Internet nie leczy).

 

Kontakt dla mediów: Rzecznik prasowy Grupy Scanmed, Adrian Stanisz, tel. 503 182 450, e‑mail: adrian.stanisz@scanmed.pl

A Stach POP UP 2

×