Komunikaty prasowe

Pierwsze 30 litrów Krwietnia

Akcja Honorowego Krwiodawstwa „Krwiecień” 2015, która rozpoczęła się w Poznaniu i Gdańsku, już przyniosła znaczne efekty w postaci zebranych 30 litrów krwi. Kolejne dni to następne ośrodki akademickie – Warszawa, Wrocław, Toruń oraz Lublin. Celem akcji jest uzyskanie ponad 700 litrów krwi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Krwiecień to autorski cykliczny program honorowej zbiórki krwi zainicjowany przez Fundację Scanmed we współpracy z Samorządami Studenckimi z największych ośrodków akademickich w Polsce. Głównym założeniem programu jest propagowanie idei krwiodawstwa, transplantologii oraz zdrowego trybu życia, nie tylko wśród studentów uczelni wyższych, ale również mieszkańców ośrodków akademickich.

Corocznie w Polsce dokonuje się około 2 mln transfuzji bezcennego leku, którego nadal nie da się wytworzyć syntetycznie w warunkach laboratoryjnych – krwi. Krew jest niezbędna nie tylko przy operacjach i zabiegach. Poszczególne jej składniki są wykorzystywane w leczeniu wielu chorób, m.in. chorób nowotworowych oraz chorób o podłożu immunologicznym.

 „Znamy wartość krwi jako niezastępowalnego leku. Cieszy nas, że akcja Krwiecień spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Liczba studentów chętnych by oddać krew przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy i prosimy o więcej”mówi Marek Barański, Prezes Fundacji Scanmed.

Program honorowego krwiodawstwa „Krwiecień” po raz pierwszy organizowany jest na 18 uczelniach wyższych w 6 ośrodkach akademickich. Zbiórce towarzyszą organizowane przez Partnera Medycznego – Scanmed Multimedis akcje profilaktyczne, podczas których przeprowadzane są pomiary zawartości tkanki tłuszczowej, BMI, glukozy i ciśnienia, a także wykłady edukacyjne dla studentów i pracowników uczelni na temat krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantologii.

Patronatem akcję objęli między innymi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektorzy uczelni wyższych, Narodowe Centrum Krwi oraz Polski Czerwony Krzyż.

Dodatkowe informacje oraz terminy zbiórek dostępne są na www.krwiecien.pl

 

 

***

 

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl