Komunikaty prasowe

Nowe rozwiązania dla serca: Carint i Scanmed strategicznymi partnerami

27 kwietnia 2015 r. Scanmed nawiązał strategiczną współpracę z grupą Carint. Wynikające z niej wzajemne korzyści nakierowane są na rozwój i integrowanie możliwości obu stron w profilu kardio-naczyniowym.

Aktywność partnerów skupi się przede wszystkim w obszarach związanych z kardiologią, kardiologią interwencyjną oraz endowaskularnym leczeniem chorób naczyń:

  • współpracy ze światowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi,
  • rozwoju działalności szkoleniowej, pozyskiwaniu grantów europejskich,
  • rozwoju i implementacji technologii oraz opieki e-medycznej,
  • podnoszeniu standardów oraz jakości świadczeń medycznych.

Łączy nas strategia długoterminowego inwestowania w wysokospecjalistyczną medycynę. Dzięki temu możemy katalizować zmiany w systemie opieki zdrowotnej, które są doceniane i odczuwalne przez pacjentów. Ważne są dla nas także przyszłe perspektywy uzyskania wyników naukowych i celów w postaci poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

Personel medyczny naszej grupy dzięki strategicznej współpracy z Grupą Scanmed oraz Life Healthcare uzyska nowe możliwości rozwoju w zakresie procedur wysokospecjalistycznych w Polsce. Mamy również wspólne cele w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Grupa Carint zainicjowała i wdrożyła innowacyjny model edukacji zdrowotnej, pozwalający na efektywne wdrażanie zasad wtórnej profilaktyki w celu skutecznego zapobiegania kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym – dodaje prof. dr hab. Dariusz Dudek, udziałowiec Grupy Carint.

Tego typu inicjatywy w ochronie zdrowia nakierowane na profilaktykę i ochronę zdrowia po wypisie ze szpitala będą priorytetem opieki kardiologicznej w następnych latach, również w ramach strategicznej współpracy Scanmed i Carint. Dodatkowe synergie Carint uzyska dzięki współpracy z szeroką siecią wielospecjalistycznych jednostek ambulatoryjnych i szpitalnych Grupy Scanmed (obecnie 35 jednostek).

Wsparcia projektowi Carint Scanmed udziela nowy właściciel Grupy Scanmed, renomowana grupa medyczna Life Healthcare, co gwarantuje partnerom długoterminową perspektywę rozwoju usług w profilu kardio-naczyniowym na zaawansowanym poziomie klinicznym i jakościowym.

– Wierzymy, że współpraca będzie prowadzić do dalszego zrównoważonego rozwoju  inwestycji grupy Life Healthcare w Polsce. Planowana współpraca  w ramach projektu Carint Scanmed tworzy imponujący potencjał kardiologiczny w oparciu o kilkanaście jednostek na terenie Polski – komentuje Jonathan Lowick, Dyrektor ds. strategii i rozwoju w Life Healthcare.

 

***

Life Healthcare działa na rynku od 1983 roku. Jest międzynarodowym liderem opieki szpitalnej. Prowadzi 83 szpitale, 14 stacji dializ, 13 centrów rehabilitacji na 3 kontynentach, na w których łącznie znajduje się ponad 10 000 łóżek. Spółka zatrudnia ponad 14 tys. pracowników. Według danych skonsolidowanych za rok zakończony 30 września 2014 r., Grupa Life Healthcare wypracowała przychody na poziomie 13,05 mld ZAR (ok. 3,79 mld PLN). Zysk EBIT za ten okres wyniósł 4,09 mld ZAR (ok. 1,19 mld PLN), a zysk netto 3,12 mld ZAR (ok. 906 mln PLN).

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 35 wielospecjalistycznych ośrodkach, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów.

Grupę Carint tworzy kilkanaście ośrodków kardiologii zabiegowej, w których zespół Carint udziela nowatorskich świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, angiologii i elektroterapii. W placówkach w grupie Carintu, codziennie wykonywane są całodobowo zabiegi ratujące życie pacjentów z chorobami układu krążenia. Grupa Carint posiada również sieć wysokospecjalistycznych gabinetów prowadzącą opiekę nad pacjentami z chorobami serca i naczyń. Zespół specjalistów Carint to ponad 400 osób. Nowoczesny sprzęt, doświadczeni specjaliści, działalność naukowa oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń to ważne atrybuty Grupy Carint.

 

 

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl