Komunikaty prasowe

Nowa przychodnia we Wrocławiu już otwarta!

21 października rozpoczęło swoją działalność nowe Centrum Medyczne Akamedik Wrocław, zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Parkowej 46. Dzięki temu sieć placówek na terenie kraju wzrosła do 16. Spółka obsługuje już ponad 300 tys. klientów z czego część stanowią studenci.

Zgodnie z realizowaną strategią otworzyliśmy pierwszą placówkę we Wrocławiu, która będzie oferowała usługi medyczne w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, zabiegi chirurgiczne oraz zabiegi medycyny estetycznej – mówi Joanna Szyman , Prezes Scanmed Multimedis. Na powierzchni 171 m 2 powstało 6 gabinetów, gdzie nasi specjaliści oraz nowoczesny sprzęt zapewnią kompleksową opiekę naszym pacjentom –dodaje. Zakładamy, że z naszych usług w centrach medycznych do końca roku będzie korzystać łącznie ponad 100 tys. pacjentów a w 2012 r. liczba zwiększy się o 37,5 tys. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Otwarcie przychodni we Wrocławiu stanowi realizację jednego z celów emisyjnych Spółki zaplanowanych na 2011 rok. W październiku została także otwarta przychodnia w Poznaniu, a w przyszłym roku planowane są otwarcia w kolejnych największych ośrodkach akademickich: Gdańsk i Katowice.

Działalność Scanmed Multimedis koncentruje się na rynku ochrony zdrowia, którego wartość szacowana według całkowitych wydatków na służbę zdrowia w Polsce wyniosła w 2009 roku około 99 mld zł, co oznacza wzrost o około 11% w stosunku do 2008 roku. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stanowiły około 7,3% wartości PKB. Innowacyjność modelu biznesowego spółki polega na łączeniu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przede wszystkim dla środowisk akademickich ze specjalistyczną opieką zdrowotną, finansowaną ze środków prywatnych w formie fee-for-services.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×