Komunikaty prasowe

Nowa przychodnia POZ w Lublinie już działa

Mieszkańcy stolicy województwa lubelskiego mogą od początku października

korzystać z usług nowo otwartej placówki medycznej. Działa ona w ramach

Gastromedu i realizuje świadczenia na NFZ. Właścicielem ośrodka jest ogólnopolska

grupa medyczna Scanmed, do której należy lubelski Gastromed.

Nowa placówka to przede wszystkim dostęp do bezpłatnej pomocy lekarza rodzinnego nie

tylko dla dorosłych, ale i dzieci od 0 lat. Dodatkowo, w ramach kontraktu z NFZ usługi

świadczą lekarze chorób wewnętrznych, pielęgniarka i położna. Oferta obejmuje badania

zgodne z zakresem POZ oraz świadczenia w ramach profilaktyki zdrowotnej.

– W strategii grupy Scanmed przywiązujemy dużą rolę do zapewnienia kompleksowej

i koordynowanej opieki medycznej. Uważamy, że to bardzo istotne, bo gwarantuje pacjentom

optymalny proces diagnostyki i leczenia. Dlatego zależało nam, aby mogli tego również

doświadczyć mieszkańcy Lublina, w tym duże grono społeczności akademickiej – mówi

Joanna Szyman, prezes zarządu grupy medycznej Scanmed.

Nowo otwarta przychodnia i Gastromed zlokalizowane są w tym samym budynku.

– Dzięki współpracy z ośrodkiem Gastromed wypracowaliśmy naszym zdaniem najlepsze

rozwiązanie. Uzupełniliśmy obecną, specjalistyczną ofertę jednego z największych ośrodków

w gastroenterologii ambulatoryjnej i jednodniowej w Polsce o poradnię POZ w celu

zapewnienia pełnej opieki medycznej na każdym poziomie, a wszystko dostępne jest pod

jednym dachem nowoczesnego ośrodka medycznego działającego według najwyższych,

europejskich standardów – dodaje Wit Danilkiewicz, prezes zarządu Gastromed.

Dokładny adres nowej placówki: Zakład Opieki Zdrowotnej GASTROMED, ul. Onyksowa 10,

20-582 Lublin, tel. 81 475 88 00, 81 464 31 38.

***

Scanmed Multimedis S.A., 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 18

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000374644, NIP: 677-22-08-459, REGON: 356701089

Kapitał zakładowy: 82.288.418,00 PLN, w tym kapitał wpłacony: 82.288.418,00 PLN, mBank S.A. 05 1140 1081 0000 2303 7000 1001

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim

poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od

konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po

leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych

miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 36 wielospecjalistycznych ośrodków, a także sieci ponad

850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów. Scanmed bierze udział w kampaniach

społecznych jako partner (nie [przy]dzwoń za kierownicą/bez komórki) oraz organizator (Internet nie leczy).

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×