Nagrody

Przechwytywanie

Najwyższa Jakość Quality International 2014

Grupa Scanmed Multimedis S.A. została nagrodzona w prestiżowym, a zarazem największym konkursie jakościowym w Polsce – Najwyższa Jakość Quality International 2014, w kategorii QI Services – za realizowanie usług najwyższej jakości: „Kompleksowe leczenie szpitalne w oparciu o nowoczesne metody leczenia realizowane w Szpitalu św. Rafała w Krakowie”. Najwyższa Jakość Quality International 2014 to ogólnopolski program konkursowy organizowany przez Forum Biznesu, realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Laureaci programy wyłaniani są w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI Order – zarządzanie najwyższej jakości.

Celem projektu jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością, a także wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Zdobycie Godła Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem, iż Grupa Scanmed Multimedis stosuje najwyższe standardy, a także – stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej na runku ochrony zdrowia. Pacjent zawsze szuka potwierdzenia, że nabywa produkt lub usługę najwyższej jakości, a zdobyte Godło potwierdza te standardy.