Media o nas

Medrun wprowadza nowe usługi

Spółka Medrun rozszerzyła zakres oferowanych usług w placówce w Warszawie o nowe badanie – USG przezciemiączkowe. Badanie jest komercyjne. Jego koszt wynosi 120 zł.

USG przezciemiączkowe to badanie głowy niemowlaka. Badanie jest bezbolesne i bezpieczne i pozwala zbadać struktury mózgu i jego jam oraz naczyń krwionośnych. Badanie to jest również zalecane w przypadku, gdy obserwowany jest zbyt szybki wzrost rozmiaru głowy dziecka – wówczas występuje podejrzenie wodogłowia, ciemiączko dziecko jest wystające i twarde, dziecko uległo wypadkowi, ma uraz głowy lub podejrzewane jest schorzenie neurologiczne.

Warszawska placówka Medrun specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowej opieki medycznej dla dzieci. Zatrudnia 14 pediatrów i 19 specjalistów dziecięcych. Poza tym oferuje szerokie spektrum usług medycznych – od podstawowe opieki zdrowotnej przez konsultacje specjalistyczne do diagnostyki. Placówka mieści się w Warszawie przy Alei Niepodległości 107/109. Oprócz placówki w Warszawie Medrun prowadzi też przychodnię we Wrocławiu, zlokalizowaną przy ulicy Krasińskiego 9.

Medrun sp. z o.o. to spółka zależna Scanmed Multimedis S.A. Została przejęta przez Scanmed Multimedis na początku roku 2012. Grupa Scanmed Multimedis oferuje kompleksową opiekę medyczną w 21 placówkach na terenie całego kraju.

  • http://www.medycynaprywatna.pl/warszawa-medrun-wprowadza-nowe-usugi/

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×