Komunikaty prasowe

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy wybrał Scanmed Multimedis

Scanmed Multimedis podpisał umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, w ramach której spółka będzie realizować działania z zakresu medycyny pracy. Podpisana umowa obejmuje realizację badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W ramach umowy opieką Scanmed Multimedis objętych zostanie blisko 1000 osób.

- Cieszymy się, że będziemy realizować umowę z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, nasza spółka od lat aktywnie działa na polu medycyny pracy. W tym momencie opieką Scanmed Multimedis objętych jest blisko 17 000 klientów instytucjonalnych. W samym tylko 2011 Scanmed Multimedis podpisał 238 umów z Klientami korporacyjnymi. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Umowa zawarta z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy obowiązuje do końca listopada 2012 roku. Realizowana będzie w 6 placówkach medycznych Scanmed Multimedis na terenie Krakowa.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.