Certyfikaty

certyfikat 18 kwietnia 2015

Liga Mistrzów 5S

W ramach doskonalenia jakości i organizacji pracy Grupa Scanmed Multimedis w 2014 roku kontynuowała uczestnictwo w rozpoczętym w 2013 roku projekcie „Liga Mistrzów 5S”, który jest ligą firm doskonalących system 5S poprzez systematyczne poddawanie się niezależnemu audytowi według jednolitych wymagań.

5S jest narzędziem ciągłego doskonalenia wykorzystywanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Wdrożenie 5S pozwala poprawić jakość świadczonych usług, podnieść wydajność pracy, zwiększyć stabilność procesów oraz obniżyć koszty działania firmy. Zawodnicy Ligi Mistrzów wstępują do elitarnego klubu w którym udział biorą firmy o uznanej renomie, zarówno na rynku krajowym, jak i na całym świecie. Firma, która wstępuje do Ligi Mistrzów i poddaje się niezależnej ocenie, daje wyraźny sygnał swoim obecnym i przyszłym partnerom biznesowym, że należy do prestiżowej organizacji zrzeszającej firmy z całej Polski, dba o jakość swoich towarów i usług, jest liderem optymalizacji.