Certyfikaty

certyfikat 18 kwietnia 2015

Liga Mistrzów 5S

W ramach doskonalenia jakości i organizacji pracy Grupa Scanmed Multimedis w 2014 roku kontynuowała uczestnictwo w rozpoczętym w 2013 roku projekcie „Liga Mistrzów 5S”, który jest ligą firm doskonalących system 5S poprzez systematyczne poddawanie się niezależnemu audytowi według jednolitych wymagań.

5S jest narzędziem ciągłego doskonalenia wykorzystywanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Wdrożenie 5S pozwala poprawić jakość świadczonych usług, podnieść wydajność pracy, zwiększyć stabilność procesów oraz obniżyć koszty działania firmy. Zawodnicy Ligi Mistrzów wstępują do elitarnego klubu w którym udział biorą firmy o uznanej renomie, zarówno na rynku krajowym, jak i na całym świecie. Firma, która wstępuje do Ligi Mistrzów i poddaje się niezależnej ocenie, daje wyraźny sygnał swoim obecnym i przyszłym partnerom biznesowym, że należy do prestiżowej organizacji zrzeszającej firmy z całej Polski, dba o jakość swoich towarów i usług, jest liderem optymalizacji.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×