SCANMED S.A. będąc częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare, jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) poszukuje talentów, partnerów do wspólnego kreowania rzeczywistości, ludzi z otwartą głową, których energię do działania ciężko okiełznać, a w wyzwaniach widzą perspektywę przygody.

Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na stanowisko: Lekarz medycyny pracy
Lokalizacja: Kraków, Armii Krajowej

Wymagania
  • Dyplom Lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu
  • doskonała organizacja pracy własnej jak i współpracującego zespołu
  • zorientowanie na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

Zostań częścią naszego zespołu!

Oferujemy
  • elastyczne formy zatrudnienia
  • dogodne warunki zatrudnienia
  • pracę w aktywnym i ambitnym środowisku

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesłania swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@scanmed.pl w tytule wiadomości wpisując „Lekarz MP”.

W związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli (zaznaczając/zamieszczając interesujące Państwa pole/pola):

„Wyrażam zgodę na:

  • przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków, NIP: 675120944 2, REGON: 351618159
  • na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Key Account Manager w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
  • na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Powyższa klauzula może mieć formę oświadczenia składanego w formie elektronicznej, dokumentu podpisanego przez kandydata i przesłanego wraz z CV lub klauzuli umieszczonej w CV (przy czym wyrażenie zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie jest warunkiem możliwości ubiegania się o określone stanowisko).