SCANMED S.A. będąc częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare, jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) poszukuje talentów, partnerów do wspólnego kreowania rzeczywistości, ludzi z otwartą głową, których energię do działania ciężko okiełznać, a w wyzwaniach widzą perspektywę przygody.

Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na stanowisko:  Lekarz kardiolog
Lokalizacja: PGM (Część Grupy Scanmed) – Śląsk

Zadania na stanowisku
 • wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza kardiologa
 • udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi
 • udzielanie pacjentom wyczerpujących informacji na temat stanu ich zdrowia i postępowania w trakcie leczenia
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych
 • kontrola i właściwa gospodarka lekami, materiałem i sprzętem medycznym
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w organizowanych kursach i szkoleniach lekarzy
Wymagania
 • Dyplom Lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu
 • II stopień specjalizacji (lub zaraz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • doświadczenie na stanowisku lekarza kardiologa
 • doskonała organizacja pracy własnej jak i współpracującego zespołu
 • zorientowanie na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

Zostań częścią naszego zespołu!

Oferujemy
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • pracę w aktywnym i ambitnym środowisku
 • dla Lekarzy, którzy zdecydują się na relokację oferujemy pokrycie kosztów wynajmu mieszkania

Uprzejme informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesłania swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@scanmed.pl w tytule podając nazwę stanowiska.

W związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli (zaznaczając/zamieszczając interesujące Państwa pole/pola):

„Wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków, NIP: 675120944 2, REGON: 351618159
 • na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Key Account Manager w zakresie szerszym, niż wynikający z przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
 • na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Powyższa klauzula może mieć formę oświadczenia składanego w formie elektronicznej, dokumentu podpisanego przez kandydata i przesłanego wraz z CV lub klauzuli umieszczonej w CV (przy czym wyrażenie zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie jest warunkiem możliwości ubiegania się o określone stanowisko).