Komunikaty prasowe

Kolejny dobry kwartał Grupy Scanmed Multimedis S.A.

W drugim kwartale br. jeden z liderów na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce, Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. osiągnęła 22,66 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 100,9% do II kwartału 2012r.), wynik EBITDA 4,8 mln zł i 0,15 mln zł zysku netto. Tak dobre wyniki wypracowane przez Grupę w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r. to przede wszystkim zasługa wysokiego poziomu sprzedaży usług komercyjnych i zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wyniki finansowe

Drugi kwartał 2013 r. zaowocował podpisaniem kolejnych umów korporacyjnych, co jest wynikiem konkurencyjnej oferty Spółki, a także zwiększeniem jej rozpoznawalności na rynku prywatnych placówek medycznych w naszym kraju.

Grupa Scanmed Multimedis

II kw. 2013 (w tys. PLN)

II kw. 2012 (w tys. PLN)

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

22 663

11 283

100,9%

Zysk na działalności operacyjnej

2 398

657

265,0%

EBITDA

4 081

1 289

216,6%

- Na wysoką dynamikę przychodów Grupy oraz poprawę wyników w II kwartale tego roku wpłynęła przede wszystkim wysoka sprzedaż usług komercyjnych wynikająca między innymi z rozszerzenia oferty usług ambulatoryjnych i szpitalnych. Scanmed Multimedis podpisała również 34 nowe umowy korporacyjne, obejmując opieką medyczną ponad 1 200 nowych Pacjentów. Poza tym, spółka szpitalna, Scanmed S.A., zyskała również istotne zwiększenie kontraktu z NFZ na Intensywną Opiekę Medyczną – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Skonsolidowane przychody Grupy Scanmed Multimedis za I półrocze 2013 r. wyniosły 44,74 mln PLN i były wyższe o 78,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012.

Grupa Scanmed Multimedis

I kw. 2013 (w tys. PLN)

II kw. 2013 (w tys. PLN)

I półrocze 2013 <(w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży

22 072

22 663

44 735

Zysk na działalności operacyjnej

1 360

2 398

3 756

EBITDA

2 958

4 081

7 039

Kierunki rozwoju

Oferta ambulatoryjna Grupy Scanmed Multimedis została rozszerzona o usługi Poradni Torakochirurgii oraz Poradni Chirurgii Ręki. Powstały również nowe, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt, pracownie diagnostyczne: pracownia diagnostyki kardiologicznej, pracownia EMG oraz pracownia densymetryczna.

W Szpitalu św. Rafała w Krakowie powstał Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Realizowany zakres usług obejmuje między innymi zabiegi z obszaru chirurgii onkologicznej we współpracy z ortopedią polegające na resekcji kości i tkanek, oraz ich późniejszą rekonstrukcję za pomocą endoprotez.

Ponadto, w ofercie szpitalnej pojawiły się nowe technologie diagnostyczne i terapeutyczne. Szpital

św. Rafała został pierwszym prywatnym szpitalem w województwie małopolskim, w którym wykorzystywany jest system śródoperacyjnego monitorowania nerwów. Dodatkowo, poszerzono diagnostykę chorób trzustki i dróg żółciowych, między innymi wprowadzając diagnostykę ERCP.

Do zabiegów chirurgicznych wprowadzono videotorakoskopię.

Zakończono proces budowy nowego Oddziału szpitalnego z zakresu rehabilitacji neurologicznej. Oddział liczy 14 łóżek. Oddział będzie realizował świadczenia komercyjne. Podjęto również starania dotyczące uzyskania finasowania NFZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

W drugim kwartale 2013 przeprowadzono modernizację infrastruktury Telefonicznego Centrum Obsługi.

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma medyczna w Polsce opublikowała Zintegrowany Raport Roczny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Tym samym Grupa dołączyła do elitarnego grona firm, które kierując się uznanym międzynarodowym standardem, w rocznym sprawozdaniu z działalności podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym.

Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność (Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice) w sumie aż 75 akcji profilaktycznych i edukacyjnych. Tematyka tych przedsięwzięć dotyczyła profilaktyki w zakresie: ginekologii, laryngologii, kardiologii, neurologii, chirurgii naczyniowej, profilaktyki układu pokarmowego i profilaktyki cukrzycy.

W drugim kwartale 2013 r. Grupa Scanmed Multimedis została laureatem XVI edycji konkursu „Dobroczyńca Roku 2012” oraz uzyskała „Certyfikat HR Najwyżej Jakości”. Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka Scanmed Multimedis, została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Tym samym znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się spółek, które pretendują do przeniesienie swoich notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej

w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi

w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów:

Maria Węsierska

tel. 22 244 57 03

e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl