Komunikaty prasowe

Już prawie 6 tysięcy czystych dłoni w ramach akcji „Wszystko w Twoich rękach

Adresowaną do studentów kampanię propagującą dbałość o higienę osobistą, a w szczególności czystość rąk, Grupa Scanmed Multimedis prowadzi we współpracy z uczelniami na terenie całego kraju. Rozpoczęta w 2013 roku akcja odbyła się dotąd w Krakowie i Wrocławiu. W 2014 roku obejmie ponownie stolicę Dolnego Śląska,

a także kolejne miasta: Warszawę, Poznań i Gdańsk.

– Naszym celem jest zminimalizowanie zagrożeń chorobami spowodowanymi niedostateczną higieną rąk. To problem często niesłusznie bagatelizowany. Tym czasem, według statystyk pomiędzy opuszkami palców i nadgarstkiem mieszka od 2 aż do 10 milionów bakterii, które sprzyjają rozwojowi chorób zakaźnych. Mam tu na myśli na przykład grypę. Na zachorowania na tę chorobę stajemy się jeszcze bardziej narażeni zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, poprzez przebywanie w skupiskach jakimi są np. uczelnie. A możemy tego łatwo uniknąć, utrwalając prawidłowe nawyki, chociażby w zakresie odpowiedniego mycia rąk – mówi Karolina Kulig, koordynator akcji w Scanmed Multimedis S.A.

Dla uczestników przygotowano wykłady i pogadanki na temat codziennej higieny. Mogą też nauczyć się skutecznych technik mycia rąk.

Podczas wybranych akcji personel medyczny Scanmed Multimedis oferuje chętnym zbadanie ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, ważenie, czy obliczenie wskaźnika BMI.

– Nasza akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Studenci szczególnie chętnie biorą udział w interaktywnym doświadczeniu, podczas którego przy pomocy środka fluorescencyjnego oraz lampy UV sprawdzają na ile skutecznie umyli ręce. I często okazuje się, że z pozoru bardzo prosta czynność przysparza im wiele kłopotu. To wskazuje jak wiele jest do zrobienia w zakresie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej w środowisku akademickim – dodaje Karolina Kulig, koordynator akcji w Scanmed Multimedis S.A.

Należąca do Grupy Scanmed Multimedis spółka Akamedik wiele uwagi poświęca profilaktyce i edukacji prozdrowotnej studentów, organizując kilkadziesiąt akcji profilaktycznych, wykładów edukacyjnych oraz szkoleń w ciągu każdego roku akademickiego. Opieka medyczna realizowana dla środowisk akademickich jest kluczowym obszarem działalności spółki, co wyraża się w dążeniu do dalszego podnoszenia wysokich standardów świadczenia usług medycznych oraz rozwijania sieci przychodni studenckich Akamedik.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×