Komunikaty prasowe

Joanna Szyman z Medalem Solidarności Społecznej

W sobotę, 25 stycznia br. po raz dwudziesty odbyła się organizowana przez Business Centre Club, Gala Liderów Polskiego Biznesu, podczas której wręczono Medale Solidarności Społecznej. Jedną z osób uhonorowanych odznaczeniem została Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Medal Solidarności Społecznej przyznawany jest za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym oraz za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Ustanowiony został przez Business Centre Club oraz Fundację Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA w 2006 roku. W skład Kapituły przyznającej odznaczenie wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i mające zasługi w promowaniu idei biznesu odpowiedzialnego społecznie.

– Od początku swojego istnienia Scanmed Multimedis funkcjonuje w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgromadziliśmy zespół, który rozumie istotność tej kwestii i stara się, aby jego codzienne działania wpływały pozytywnie na nasze otoczenie. Cieszy mnie, że nasze zaangażowanie w sprawy społeczne jest dostrzegane i zostało uwieńczone tak prestiżową nagrodą, jaką jest Medal Solidarności Społecznej. Dziękuję moim pracownikom i im dedykuję to odznaczenie – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Scanmed Multimedis angażuje się w działalność organizacji pozarządowych i inicjatyw mających na celu promocję idei odpowiedzialnego biznesu i wymianę doświadczeń w środowisku biznesowym. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań oraz niosącymi pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpiecza medycznie imprezy sportowe i kulturalne. Angażuje się też na rzecz edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób. Jest jedynym medycznym sygnatariuszem Karty Różnorodności. Jako jedyna polska firma medyczna jest członkiem „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Przystąpił też do inicjatywy Global Compact.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×