Komunikaty prasowe

Imponująca dynamika Grupy Scanmed Multimedis

Scanmed Multimedis opublikowała wyniki za I kwartał 2013 r. Skonsolidowane przychody Grupy Scanmed Multimedis wyniosły 22,07 mln PLN., co stanowi wzrost o 60,3% w porównaniu do I kwartału 2012 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2013 r. wyniósł 1,36 mln PLN,a skonsolidowany wynik EBITDA 2,96 mln PLN, co stanowi wzrost do analogicznego okresu 2012 r. o 86%.

- Na wysoką dynamikę przychodów Grupy, znaczący wpływ mają przychody Szpitala św. Rafała. Z początkiem roku istotnie zmieniła się rola szpitala w regionie. Szpital funkcjonuje

w trybie „ostrym” i stanowi integralną część systemu całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Szpital rozszerzył ofertę zabiegów, wprowadzając między innymi zabiegi resekcyjne tarczycy, czy zabiegi rekonstrukcji piersi. W szpitalu uruchomiono również nową pracownię rezonansu magnetycznego (wyposażoną w nowoczesny aparat wysokopolowy 1,5 T HDx produkcji firmy General Electric).

W I kwartale 2013 r. Spółka przeprowadziła z sukcesem kolejną emisję akcji, pozyskując ponad 21 mln PLN. Środki te pozwoliły na uruchomienie nowych inwestycji, w tym zakup udziałów w spółce posiadającej nieruchomość szpitalną. W marcu 2013 r. rozpoczęto proces budowy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Rozpoczęto także proces nadbudowy kolejnej kondygnacji w kluczowej placówce ambulatoryjnej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5. Na części powierzchni powstanie nowoczesny kompleks pediatryczny, z szeroką bazą specjalistycznej opieki zdrowotnej dla najmłodszych oraz zapleczem diagnostycznym. W drugim skrzydle zaś powstanie kompleksowe centrum opieki dla seniorów wraz z ośrodkiem dziennego pobytu.

Grupa Scanmed Multimedis bardzo konsekwentnie podejmuje istotne dla otoczenia społecznego inicjatywy na rzecz edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób. W I kwartale 2013 r. przeprowadzono ponad 90 akcji profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie kardiologii, endokrynologii, ginekologii, urologii, dermatologii, ortopedii, stomatologii, laryngologii, profilaktyki cholesterolowej, profilaktyki cukrzycy. W ramach promocji profilaktyki raka piersi i przełamywania stereotypów związanych z zabiegami rekonstrukcyjnymi piersi w Szpitalu św. Rafała zorganizowano wystawę zdjęć „Odzyskana kobiecość – fotografie Terry Lorant“.

Za swoje zaangażowanie spółka otrzymała klika nagród, w tym w ramach konkursu LIDERZY OCHRONY ZDROWIA, organizowanego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka.