Komunikaty prasowe

Honorowa akcja studentów ma 5 lat!

W tym roku szczytna inicjatywa krakowskich studentów KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa będzie obchodziła swój jubileusz – od 2008 roku krakowscy żacy organizują i oddają hektolitry krwi. 5-lecie KRKRKR stało się okazją do rozszerzenia akcji promującej krwiodawstwo na kolejne polskie miasta, tym samym inicjując KRajowy KRwiecień KRwiodastwa.

KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa to cykliczne wydarzenie – organizowane nieprzerwanie w Krakowie od 2008 roku. Głównym założeniem KRKRKR było i jest promowanie honorowego Krwiodawstwa, świadomej transplantologii oraz profilaktyki zdrowotnej wśród zarówno studentów, jak i mieszkańców Krakowa. Projekt powstał we współpracy Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz Polskim Czerwonym Krzyżem.

Studencka inicjatywa stała się niemal obowiązkowym wydarzeniem w kalendarzu ważnych akcji organizowanych w Krakowie. Spotkała się także z uznaniem wielu partnerów, w tym firmy Scanmed Multimedis SA, która od samego początku wspiera działania krakowskich żaków, poprzez organizowanie akcji profilaktycznych w ramach KRKRKR oraz pomoc w zakresie merytorycznym i logistycznym przedsięwzięcia angażującego dziesiątki osób do pracy. Scanmed Multimedis jest jednym z największych dostawców opieki medycznej w Polsce. Od wielu lat kluczowym obszarem działalności spółki jest opieka medyczna realizowana dla środowisk akademickich wraz z realnymi działaniami na rzecz studentów – począwszy od organizowania akcji profilaktycznych, poprzez wsparcie imprez i inicjatyw, aż po wsparcie finansowe w ramach stypendiów.

Każdorazowo Patronat Honorowy nad KRakowskim KRwietniem KRwiodawstwa obejmowali Rektorzy Szkół Wyższych Krakowa zarówno publicznych, jak i prywatnych, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta oraz Metropolita Krakowski.

KRKRKR w liczbach

Od 2008 roku akcja odbywająca się na terenie krakowskich uczelni wyższych pozwoliła na zebranie ponad 2 tysięcy litrów krwi. W sumie krew oddało około 5 tysięcy osób, a chciało to zrobić nieco ponad 8 tysięcy. Sukces popularności akcji kryje się nie tylko w mądrości ludzi młodych, ale również w fakcie, że KRKRKR to przyjazne wszystkim zbiórki krwi.

Plany na rok 2012

KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa w tym roku zaistniał jako KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa. KRKRKR 2012 odbędzie się bowiem w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gliwicach.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.