Komunikaty prasowe

Grupa Scanmed Multimedis: wzrost przychodów o 102%

Skonsolidowane przychody grupy Scanmed Multimedis za III kwartał 2012r. wyniosły 19,79 mln zł, co stanowi wzrost o 75% w porównaniu do II kwartału 2012 oraz 95,7% wzrostu w porównaniu do III kwartału 2011r. Przychody grupy Scanmed Multimedis od początku 2012 roku wyniosły 44,85 mln zł i były wyższe o 102,3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Zysk netto podmiotu dominującego narastająco od początku roku wyniósł 0,93 mln PLN i był większy o 251% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA Grupy narastająco od początku roku wyniosła 5, 38 mln zł.

– Po raz kolejny grupa Scanmed Multimedis potwierdziła swoimi wynikami efektywność przyjętego innowacyjnego na polskim rynku model biznesu, polegającego na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Model ten jest efektywny i odporny na wahania koniunktury. Z powodzeniem rozszerzamy ofertę naszych usług i konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Wartość kontraktów na 2013r. Grupy Scanmed Multimedis z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej wynosi 9,47 mln PLN (wzrost o 1,7% do 2012r.) a na leczenie szpitalne 23,94 mln PLN (wzrost o 9,3 % do 2012r.). Dodatkowo Grupa zakontraktowane ma z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz transport sanitarny, których wartość jest pochodną ilości obsługiwanej populacji. Równocześnie spółki grupy Scanmed Multimedis z sukcesem rozwijają ofertę usług komercyjnych, oferowanych w modelu fee-for-service. Na początku września spółka zaimplementowała swój model biznesu na śląskim rynku, otwierając placówkę w Katowicach przy ul. Korczaka 10.

Grupa Scanmed Multimedis sukcesywnie rozwija bazę pacjentów we wszystkich segmentach działalności. W ostatnim czasie grupa Scanmed Multimedis podpisała umowy m.in. z Pocztą Polską S.A., Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Skarbem Państwa – Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. Baza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej została poszerzona o 30 000 nowych osób.

Jakość świadczonych usług oraz efektywność modelu finansowego przyjętego przez spółkę zyskała szerokie uznanie, którego wyrazem są otrzymane nagrody i wyróżnienia. Scanmed Multimedis SA znalazła się wśród najlepszych firm województwa małopolskiego w rankingu Skrzydła Biznesu Dziennika Gazety Prawnej oraz zyskała wyróżnienie Firma Bezpieczna w Biznesie, przyznawane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Natomiast Scanmed Szpital św. Rafała został finalistą tegorocznej edycji ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakością Ministerstwa Zdrowia – “Bezpieczny Szpital” 2012.