Komunikaty prasowe

Grupa Scanmed Multimedis publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2013

W dniu 23 lipca Grupa Scanmed Multimedis opublikowała już drugi zintegrowany Raport Roczny przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), który prezentuje m.in. działania i wyniki spółek należących do Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności w 2013 roku, w ramach realizowanej strategii biznesowej.

W najnowszym Raporcie zaprezentowane zostało 38 wskaźników oraz przedstawiono informacje o podejściu do zarządzania dla każdej z wybranych kategorii. Oprócz wyników finansowych i ekonomicznych, dane zawarte w Raporcie odzwierciedlają również istotne oddziaływanie gospodarcze i społeczne całej organizacji, jej wpływ na środowisko naturalne, oraz informacje i wskaźniki, które mogą mieć wpływ na ocenę i decyzje interesariuszy.

W Raporcie skupiono się między innymi na skali prowadzonej przez Grupę Scanmed Multimedis działalności gospodarczej, roli jaką odgrywa ona na rynku usług medycznych, podejmowanych w ramach strategii biznesowej działaniach dotyczących oddziaływania na kapitał społeczny i ludzki, prowadzonych w obszarze zdrowia publicznego i otoczenia społecznego, inwestycji w infrastrukturę oraz wpływu na środowisko naturalne.

– Zintegrowany Raport Zrównoważonego Rozwoju w 2014 roku jest naturalną kontynuacją inicjatywy podjętej przez Scanmed Multimedis w 2013 roku. Publikacja niniejszego raportu to ważny element procesu komunikacji w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu jak również potwierdzenie konsekwentnej realizacji polityki Grupy dotyczącej jakości sprawozdawczości odpowiadającej standardom międzynarodowym – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: http://krakow.multimedis.pl/sites/krakow.multimedis.pl/files/doc/23/07/2014/raport_zrownowazony_rozwoj_2013_scanm_multimedis_s.a..pdf

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w 8 miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 27 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Żenia Karona, tel. 500 114 401, e-mail: zenia.karona@scanmed.pl