Media o nas

Gastroskopia – badanie bardzo potrzebne

Kiedy w XIX wieku podejmowano pierwsze próby przeprowadzenia gastroskopii badanie to nie tylko przerażało ze względu na wprowadzaną do przełyku sztywną rurę, ale i było niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. Współczesne endoskopy w niczym nie przypominają wspomnianych rur, ponieważ są giętkie i cieńsze. Mieszczą w sobie m.in. światłowód i kanał roboczy, przez który można wprowadzać narzędzia służące do pobierania materiału oraz wykonywania zabiegów terapeutycznych podczas badania endoskopowego. Pobrany w ten sposób materiał z przełyku, żołądka lub dwunastnicy przesyła się następnie do badania histopatologicznego, cytologicznego lub mikrobiologicznego – mówi lek. med. Paweł Mika z Pracowni Endoskopii Scanmed Multimedis w Krakowie.

  • http://www.female.pl/artykul/13052/Gastroskopia%20&
  • http://www.stylownik.pl/a-1146-gastroskopia-badanie-bardzo-potrzebne.html
  • http://www.baletka.pl/a-6020-gastroskopia-badanie-bardzo-potrzebne.html
  • http://www.zadbajozdrowie.com/a-6857-gastroskopia-badanie-bardzo-potrzebne.html
  • http://www.biomedical.pl/zdrowie/gastroskopia-badanie-bardzo-potrzebne-2273.html
  • http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,Gastroskopia-badanie-bardzo-potrzebne,12421.html
  • http://www.seniorzy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=870:gastroskopia–badanie-bardzo-potrzebne&catid=5:zdrowie&Itemid=9
  • http://epolka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=994&Itemid=285
  • http://www.zadbajozdrowie.com/a-6857-gastroskopia-badanie-bardzo-potrzebne.html
  • http://www.kobieta50plus.pl/zdrowie-50-plus/gastroskopia-%E2%80%93-badanie-bardzo-potrzebne_7,1885.html

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×