Komunikaty prasowe

Dzienna opieka dla seniorów z dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia

Scanmed znalazł się na liście placówek medycznych wybranych do dofinansowania w konkursie Ministerstwa Zdrowia „Dzienny dom opieki medycznej”. To doskonała informacja dla pacjentów wymagających stałej opieki medycznej, w tym osób niesamodzielnych oraz, w szczególności, osób starszych.

Krakowski oddział dziennego pobytu i terapii w Centrum Medycznym Scanmed przy ul. Armii Krajowej 5, który, dzięki konkursowi, na swoją działalność pozyskał blisko milion złotych ze środków publicznych, funkcjonuje od grudnia 2014 roku.

Cieszymy się, że wkład Scanmed w podnoszenie jakości koordynowanej opieki medycznej nad seniorami został doceniony. Otrzymane dofinansowanie przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń dla potrzebujących osób, dla których do tej pory oferta Oddziału Dziennego była niedostępna – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

Oddział Dzienny dla Seniorów powstał w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na tego typu świadczenia w sektorze ochrony zdrowia dedykowanym seniorom. Zapewnienie osobom starszym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym pomimo zdiagnozowanych, przewlekłych dolegliwości zdrowotnych ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Krakowski ośrodek jest również doskonałą alternatywą dla rodzin osób niesamodzielnych, chcących zapewnić swoim bliskim kompleksową opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Ośrodek prowadzi terapię rehabilitacyjną, zajęcia terapeutyczne podnoszące formę intelektualną i kondycję psychiczną, a także zajęcia kulturalno-twórcze pozwalających na wyrażanie uczuć poprzez działanie kreatywne.

Celem konkursu Ministerstwa Zdrowia jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności starszymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki. Ministerstwo Zdrowia zapowiada rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych.

* * *

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 43 ośrodków, w 26 miastach w Polsce wielospecjalistycznych ośrodków, w tych 16 jednostek szpitalnych, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko ponad 3 tys. osób. Scanmed bierze udział w kampaniach społecznych jako partner (nie [przy]dzwoń za kierownicą/bez komórki) oraz organizator (Internet nie leczy).