Komunikaty prasowe

Dynamiczny rozwój Scanmed Multimedis w II kwartale 2014 r.

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis odnotowała w II kwartale 2014 roku dwucyfrową dynamikę przychodów ze sprzedaży. Osiągnęły one wartość 29,69 mln PLN, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu do II kwartału 2013 r. Zysk operacyjny wyniósł w raportowanym okresie 1,34 mln PLN, a wynik EBITDA 3,9 mln PLN.

W pierwszym półroczu 2014 r. Grupa Scanmed Multimedis osiągnęła 55,55 mln PLN przychodów, a więc o 24,2% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 1,53 mln zł, a EBITDA 6,35 mln zł.

– Realizując strategię, w II kwartale 2014 r. rozszerzyliśmy ofertę szpitalną i ambulatoryjną o kolejne usługi. W zakresie świadczeń chorzowskiego szpitala Weiss Klinik znalazła się nowa specjalność – ortopedia, w ramach której pacjenci mogą korzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych. Był to także dla Grupy okres intensywnych prac w obszarze CSR, zakończonych uzyskaniem certyfikatu zgodności z prestiżową międzynarodową normą SA 8000 – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Działalność Grupy Scanmed Multimedis w analizowanym okresie została wyróżniona Medalem Europejskim za innowacyjne zabiegi ratujące życie w zakresie procedur operacyjnych wykonywanych na naczyniach mózgowych.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w 8 miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 27 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Żenia Karona, tel. 500 114 401, e-mail: zenia.karona@scanmed.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×