Komunikaty prasowe

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wybrał ofertę Scanmed Multimedis SA

Scanmed Multimedis SA będzie realizowała zadania z zakresu medycyny pracy na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu. Umowa obejmuje realizację badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i życia. DWOMP zadeklarował ponad 2 tys. osób objętych badaniami do 30.11.2012r.

- Cieszymy się, że nasza oferta została wybrana przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, nasza spółka od lat aktywnie działa na polu medycyny pracy. W tym momencie opieką Scanmed Multimedis objętych jest blisko 15 000 klientów instytucjonalnych. W samym tylko 2011 Scanmed Multimedis podpisał 238 umów z Klientami korporacyjnymi. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.