Komunikaty prasowe

Dobry początek 2014 dla Scanmed Multimedis

Scanmed Multimedis S.A. z początkiem roku zawarł aż cztery nowe kontrakty na świadczenie usług medycznych w sumie dla grupy ponad 11 tys. pacjentów. Wszystkie nowo podpisane umowy mają strategiczne znaczenie dla Spółki nie tylko ze względu na liczbę osób objętych świadczeniami, ale również na specyfikę realizowanych w ich ramach usług.

- W 2013 pozyskaliśmy przeszło 120 nowych klientów korporacyjnych obejmując tym samym opieką ponad 30 tys. osób. A już mamy kolejne duże kontrakty na ten rok z zakresu medycyny pracy. Tak dobry początek 2014 jest doskonałym prognostykiem na następne miesiące. Dlatego mam nadzieję, że koniec roku zamkniemy kolejnym dobrym wynikiem liczby pozyskanych nowych klientów – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Pierwsza umowa dotyczy realizacji badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Druga, podpisana z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu, dotyczy wykonywania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. Trzecia umowa dotyczy m.in. realizacji badań profilaktycznych i kontrolnych policjantów oraz wstępnych i kontrolnych badań pracowników Policji, a także szczepień ochronnych na terenie Krakowa. Czwarty kontrakt Scanmed Multimedis S.A. zawarł z Pocztą Polską S.A. Umowa dotyczy sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej obsługiwanymi przez Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Regionalny Ośrodek Doradztwa Personalnego w Poznaniu.

- Podpisane umowy są wyrazem wzrostu rozpoznawalności i zaufania do naszej marki. Dziś Scanmed Multimedis to idealny partner zapewniający firmom kompleksowe świadczenia medyczne, łącznie z zapleczem szpitalnym na najwyższym, światowym poziomie, wyróżnianym w ogólnopolskich konkursach branżowych – dodaje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej

w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×