Komunikaty prasowe

Dni Zdrowia na uczelniach w całej Polsce

Scanmed Multimedis zaprasza na „Dni Zdrowia z AKAMEDIK”, w ramach których organizowane będą akcje profilaktyczne dla środowiska studenckiego w największych miastach uniwersyteckich w Polsce.

„Dni Zdrowia z AKAMEDIK” to oprócz akcji profilaktycznych przeprowadzanych w uczelniach, także liczne konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, z których bezpłatnie można skorzystać w studenckich placówkach medycznych w Krakowie (22.03 – 30.03), Warszawie (20.03 – 28.03), Poznaniu (21.03 – 29.03) i Wrocławiu (19.03 – 22.03).

- To już kolejne przedsięwzięcie na rzecz środowiska studenckiego podejmowane przez Scanmed Multimedis. W ramach programu AKAMEDIK obejmujemy opieką medyczną ponad 100 000 studentów w całej Polsce. W trakcie „Dni zdrowia” promować będziemy profilaktykę oraz edukację pro-zdrowotną. Mamy nadzieję, że regularne akcje profilaktyczne przyczynią się do poprawy stanu zdrowia studentów – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA.

Scanmed Multimedis od początku swojego istnienia angażuje się w działalność na rzecz środowiska akademickiego, otaczając je zarówno opieką medyczną, jak i przeznaczając środki finansowe na rozwój naukowy studentów i doktorantów. W ciągu każdego roku akademickiego organizowanych jest kilkadziesiąt akcji profilaktycznych, wykładów edukacyjnych oraz szkoleń, z których korzysta ponad 6000 osób.

Za podejmowane działania w środowisku akademickim Scanmed Multimedis został uhonorowany nagrodą „ProStudent” w kategorii „PROdukt roku”. Nagrody Środowiska Studenckiego to konkurs organizowany od 2004 r. przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem Konkursu jest promowanie prostudenckich, zdaniem studentów, autorytetów, instytucji, przedsięwzięć czy produktów związanych ze środowiskiem akademickim oraz uczelni, które zapewniają swoim studentom najlepsze warunki kształcenia i możliwości rozwoju poza tokiem studiów.

Rejestracja na konsultacje i badania w przychodniach odbywa się pod numerem: 801 462 988. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram „Dni zdrowia z AKAMEDIK” znaleźć można na stronie www.akamedik.com

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×