Media o nas

Chroń siebie i innych – szczep się

Szczepionka przeciw grypie ma zarówno zwolenników, jak i oponentów. Badania naukowe rzuciły jednak nowe światło na spór. Wśród osób szczepionych przeciwko grypie odnotowuje się znacząco mniej zawałów. Szczepienie pozwala uniknąć nie tylko gorączki, ale i o wiele groźniejszych dla zdrowia i życia powikłań – mówi lek. med. Krystyna Pyko z Scanmed Multimedis.

  • http://www.female.pl/artykul/13109/Chro%C5%84-siebie-i-innych-%E2%80%93-szczep-si%C4%99.html
  • http://epolka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=991&Itemid=285
  • http://www.zdrowie.kobiety.net.pl/54,0,Szczepienia-przeciwko-grypie-chron-siebie-i-innych,3929.html
  • http://www.stylownik.pl/a-1923-chron-siebie-i-innych-szczep-sie.html
  • http://www.baletka.pl/a-7550-chron-siebie-i-innych-szczep-sie.html
  • http://www.zadbajozdrowie.com/a-6354-chron-siebie-i-innych-szczep-sie.html
  • http://www.seniorzy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=874:szczepienie-chroni-przed-zawaem&catid=5:zdrowie&Itemid=9
  • http://www.menopauza.pl/zdrowie_2/dbaj_o_zdrowie/szczepienie_ochroni_przed_zawalem.html
  • http://www.biomedical.pl/kobieta/szczepienie-chroni-przed-zawalem-2306.html

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×