Certyfikaty

Bez-nazwy-1 10 listopada 2015

Certyfikat Uczestnictwa w III Polskich Dni Spirometrii

W dniach od 14 do 19 września br. w ramach III Polskich Dni Spirometrii braliśmy udział w akcji, dzięki której każda osoba mogła wykonać bezpłatne badanie spirometryczne. Ogólnopolską akcję, pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowała Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Tegoroczne hasło obchodów „Oddychaj czystym powietrzem” to odwołanie do problemu zanieczyszczenia atmosfery, z powodu którego w Polsce każdego roku umiera nawet 45 tysięcy osób.

W ramach akcji zachęcaliśmy do badania spirometrycznego, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca, a które jest niezbędne do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i właściwemu postępowaniu możliwe jest spowolnienie procesu chorobowego oraz poprawa jakości i długości życia chorego.

Dni spirometrii to nie tylko badania,  ale także projekt edukacyjny, niosący przekaz o szkodliwości palenia tytoniu i konsekwencjach nieleczenia POCHP i astmy.

Bez-nazwy-1

A Stach POP UP 2

×