Certyfikaty

solidna_firma2011_0 10 października 2014

Certyfikat Solidna Firma 2011

Spółka Scanmed Multimedis została wyróżniona prestiżowym certyfikatem SOLIDNA FIRMA 2011, przyznanym przez Kapitułę Programu Gospodarczo – Konsumenckiego Solidna Firma.
Certyfikat Solidna Firma to specjalne wyróżnienie dla firm, poświadczające rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa. Scanmed Multimedis biorąc udział w Programie, poddało się dobrowolnie ocenie i przeszło trzyetapowy proces weryfikacji prowadzony przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych.
Tym samym Firma po raz kolejny potwierdziła, iż jako przedsiębiorstwo jest marką godną zaufania, działającą zgodnie z zasadami poszanowania wolnej konkurencji i praw konsumenta.