Certyfikaty

oecdsmall_0 13 października 2014

Certyfikat OECD

Grupa Scanmed Multimedis pozytywnie przeszła weryfikację działalności w zgodzie z wytycznymi OECD. Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych są zaleceniami kierowanymi przez rządy do przedsiębiorstw. Stanowią one zbiór dobrowolnie stosowanych zasad i norm odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw, spójnych z przepisami prawa. Stosowanie Wytycznych zapewnienia zgodność działań przedsiębiorstw i wzmocnienie podstaw wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami a społecznościami. Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych to również jeden z podstawowym standardów strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Wytyczne OECD są jedynym zaaprobowanym na arenie międzynarodowej i wyczerpującym kodeksem postępowania, promowanym przez rządy poszczególnych państw. Wyrażają one wspólne wartości, wyznawane przez rządy krajów, z których pochodzi większość przedsiębiorstw wielonarodowych. Mają zastosowanie do działań prowadzonych na całym świecie.