Certyfikaty

PSZKHR 10 grudnia 2014

Certyfikat HR Najwyższej Jakości 2014

Certyfikat „HR Najwyższej Jakości” to kolejna już nagroda dla Scanmed Multimedis S.A. w zakresie najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami na podstawie wyników obiektywnego badania praktycznego wymiaru realizacji polityki personalnej w firmie. Certyfikat dowodzi stosowania przez Grupę najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim.