Komunikaty prasowe

Akcjonariusze Scanmed Multimedis zdecydowali o emisji akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Scanmed Multimedis SA zdecydowało o emisji 7 800 000 akcji serii E. Podjęta uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Ponadto, WZA zdecydowało również o uzupełnieniu składu władz Spółki. Nowym Członkiem Zarządu została Pani Aneta Sowińska.

Akcjonariusze zdecydowali, że liczba emitowanych akcji serii E wyniesie 7 800 000. Zgodnie z uchwałami NWZ kapitał zakładowy Spółki po emisji wyniesie 27 900 000 zł.

- Pozyskane w drodze emisji środki, chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój spółki. Chcemy rozszerzyć zasięg geograficzny otwierając nowe placówki oraz ofertę szpitalną i ambulatoryjną wprowadzając nowe usługi. Nasza strategia zakłada między innymi przejmowanie i restrukturyzowanie placówek medycznych, nie tylko ambulatoryjnych, ale także szpitalnych. W ten sposób sukcesywnie możemy dywersyfikować naszą działalność, co dotychczas pozwalało nam na zwiększanie przychodów, zarówno na umowach z NFZ, jaki i usługach komercyjnych. W kompleksowości naszych usług upatrujemy dalszy, systematyczny wzrost efektywności operacyjnej, a za tym i biznesowej – powiedziała Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Ponadto, wraz z dniem 16 września funkcję Członka Zarządu Scanmed Multimedis powierzono Pani Anecie Sowińskiej.

- To bardzo dobra informacja dla spółki i jej akcjonariuszy. Pani Aneta Sowińska jest wysokiej klasy profesjonalistką, z której doświadczenia w zarządzaniu spółka już korzystała od 2009 roku. Pani Aneta Sowińska wspierała procesy konsolidacji grupy Scanmed oraz pełniła funkcje Członka Rady Nadzorczej spółki w okresie 2010-2013 . – skomentowała Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Obecnie w skład zarządu Scanmed Multimedis wchodzą: Prezes Zarządu Joanna Szyman, Wiceprezes Stanisław Helbich oraz Aneta Sowińska – Członek Zarządu.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl