Aktualny dowód ubezpieczenia

Informacja na temat zmian w weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego od 01.01.2013r.

Od 1 stycznia 2013 r. w Scanmed Multimedis obowiązuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli eWUŚ. Program pozwala na szybkie sprawdzenie, czy pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS, KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta na dzień, w którym dokonywana jest weryfikacja.

W celu weryfikacji należy, podać w rejestracji numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18-go roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli w wyniku weryfikacji NFZ, uprawnienia do świadczeń nie zostaną potwierdzone, a pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie należy potwierdzić poprzez:

 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń (formularze dostępne w naszych rejestracjach)

lub

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w postaci:
  • zaświadczenia z zakładu pracy, lub
  • legitymacji emeryta lub rencisty albo aktualnego przekazu emerytury lub renty, lub
  • aktualnego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem opłacenia składek za ostatni miesiąc

oraz

 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku wątpliwości związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń zdrowotnych można również skontaktować się z :

 • Małopolskim Oddziałem NFZ – nr tel. 12 29 88 386
 • Dolnośląskim Oddziałem NFZ – nr tel. 71 79 79 199
 • Śląskim Oddziałem NFZ – nr tel. 32 73 51 900
 • Wielkopolskim Oddziałem NFZ – nr tel. 800 800 805
 • Mazowiecki Oddział NFZ – nr tel. 22 572 63 73

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×