Dział Medyczny, Kraków, Lekarz POZ, nr ref.LPOZKRK

Centrum Medyczne Scanmed S.A.  z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz POZ/Internista/Medycyny Rodzinnej

Miejsce pracy: Kraków

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza POZ/Internisty/Medycyny Rodzinnej
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza POZ/Internisty/Medycyny Rodzinnej
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY.

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę Scanmed Multimedis S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

Dział Administracji, Warszawa, Recepcjonista/Recepcjonistka

Centrum Medyczne Scanmed w Warszawie poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

Recepcjonista/Recepcjonistka
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
-Rejestracja oraz kompleksowa obsługa klienta/pacjenta
-Udzielanie informacji o zakresie i możliwościach wykonywania usług
-Obsługa kasy i drukarki fiskalnej
-Obsługa aplikacji komputerowych
-Zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów

Wymagania:
-Wykształcenie wyższe (min. licencjat)
-Minimum rok doświadczenia w profesjonalnej obsłudze klienta
-Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży medycznej
-Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
-Obsługa komputera
-Odpowiedzialność, dokładność, punktualność
-Umiejętność współpracy w zespole
-Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. B1)

Oferujemy:
-Stabilne warunki zatrudnienia
-Interesującą i pełną wyzwań pracę
-Możliwość awansu i rozwoju

 

Aplikacje prosimy kierować na adres: praca@scanmed.pl

Dział Administracji, Kraków, Specjalista ds. Kard, nr ref. KRKSWDK2016

Grupa Medyczna Scanmed - jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie dokumentów dot. zawierania umów o pracę z pracownikami, m.in. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zatrudnienie, wystawianie skierowań na wstępne badania lekarskie, sporządzanie umów o pracę, umów i klauzul towarzyszących, pozostałych dokumentów kadrowych w tym zakładanie akt osobowych.
 • Przygotowywanie rozwiązań umów o pracę w tym udział w przygotowywaniu wypowiedzeń, monitorowanie i egzekwowanie kart obiegowych.
 • Przygotowywanie na podstawie wniosków o zatrudnienie umów cywilnoprawnych w ramach zlecenia i umów o świadczenia usług na wypracowanych wzorcach.
 • Wprowadzanie danych kadrowych do systemu Enova oraz rejestrowanie do ubezpieczeń społecznych.
 • Przygotowywanie dokumentów dla pracowników w trakcie zatrudnienia, takich jak zmian pracy, płacy lub pracy i płacy, delegowania do innej pracy.
 • Przygotowywanie zakresów obowiązków we współpracy z przełożonymi poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Zgłaszanie pracowników do dodatkowych świadczeń na wniosek pracownika.
 • Wystawianie świadectw pracy pracownikom kończącym pracę, pozostałych dokumentów rozliczeniowych z pracownikiem.
 • Ścisła współpraca z Sekcją Płac w ramach nadzoru i koordynowania spływu dokumentacji płacowej celem naliczenia wynagrodzeń.
 • Współpraca z Działem BHP w zakresie prawidłowej realizacji zadań BHP, m.in. współpraca w zakresie monitorowania aktualizacji świadczeń o zdolności do pracy.
 • Przygotowywanie zestawień kadrowych na polecenie bezpośredniego przełożonego.
 • Dbałość o etykę pracy, bezpieczeństwo i poufność informacji, ochrona danych osobowych.
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS dotyczących zatrudnienia.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe ZZL lub pokrewne,
 • Min. 2-letnie doświadczenie w administracji kadrowej,
 • Dobra znajomość prawa pracy, ustaw i rozporządzeń towarzyszących,
 • Mile widziana znajomość obsługi programu Enova,
 • Rzetelność i odpowiedzialność, wysokie umiejętności komunikacyjne, kultura osobista.

Oferujemy:

 • Pracę w dużym przedsiębiorstwie w branży medycznej,
 • Możliwość podnoszenia kalifikacji zawodowych i rozwoju,
 • Pracę w zaangażowanym zespole kadrowo-płacowym,
 • Pakiet świadczeń medycznych dla pracowników.

Dział Administracji, Kraków, Młodszy Specjalista ds. Płac, nr ref. KRKMSDSK2016

Grupa Medyczna Scanmed - jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Płac

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • Udział w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników etatowych i na umowach cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie potrąceń.
 • Uczestnictwo w naliczaniu świadczeń chorobowych i zasiłków związanych z rodzicielstwem.
 • Nanoszenie grafików planowanych i zrealizowanych do systemu Enova.
 • Przygotowywanie raportów i zestawień z zakresu wynagrodzeń i innych procesów płacowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.
 • Sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 • Współpraca z kancelariami komorniczymi w zakresie zajęć komorniczych pracowników, przygotowywanie zestawień, koordynowanie kolejności i wysokości poszczególnych zajęć zgodnie z KP, wstrzymywanie zajęć, wnioskowanie o ustanowienie depozytu na czas nowej decyzji.
 • Ścisła współpraca z sekcją Kadr w ramach nadzoru i koordynowania spływu dokumentacji kadrowej celem naliczenia wynagrodzeń, w szczególności wszelkich absencji, czasu pracy.
 • Przygotowywanie zestawień płacowych na polecenie bezpośredniego przełożonego.
 • Dbałość o etykę pracy, bezpieczeństwo i poufność informacji, ochrona danych osobowych.
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS dotyczących wynagrodzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe ZZL lub pokrewne,
 • Min. 2-letnie doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń,
 • Dobra znajomość prawa pracy, ustaw i rozporządzeń towarzyszących,
 • Mile widziana znajomość obsługi programu Enova,
 • Rzetelność i odpowiedzialność, wysokie umiejętności komunikacyjne, kultura osobista.

Oferujemy:

 • Pracę w dużym przedsiębiorstwie w branży medycznej,
 • Możliwość podnoszenia kalifikacji zawodowych i rozwoju,
 • Pracę w zaangażowanym zespole kadrowo-płacowym,
 • Pakiet świadczeń medycznych dla pracowników.

Działy Medyczne, Gliwice, Lekarz POZ, nr. ref.LPOZGL

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz POZ/Internista/Medycyny Rodzinnej

Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza POZ/Internisty/Medycyny Rodzinnej
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza POZ/Internisty/Medycyny Rodzinnej
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY.

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę Scanmed Multimedis S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

 

Dział Medyczny,Warszawa, Okulista, nr ref. LOWAR

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz Okulista

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami Lekarza Okulisty
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza Okulisty
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

 

Dział Medyczny, Warszawa, Lekarz Medycyny Pracy, nr ref. LMPWAR

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz Medycyny Pracy

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami Lekarza Medycyny Pracy
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza Medycyny Pracy
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

 

Dział Medyczny, Warszawa, Ginekolog, nr ref. LGWAR

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz Ginekolog

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami Lekarza Ginekologa
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza Ginekologa
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

 

Dział Medyczny, Warszawa, Endokrynolog, nr ref. LENKWAR

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz Endokrynolog

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami Lekarza Endokrynologa
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza Endokrynologa
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

 

Dział Medyczny, Warszawa, Dermatolog, nr ref. LDWAR

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis z kapitałem zagranicznym, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Lekarz Dermatolog

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań i obowiązków:

 • Świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie
 • Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami Lekarza Dermatologa
 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami ministerialnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Dyplom
 • Posiadanie II stopnia specjalizacji (lub lekarz przed egzaminem specjalizacyjnym)
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza Dermatologa
 • Orientacja na pacjenta/klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Dogodne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie cv na adres: rekrutacja@scanmed.pl

 

Zdrowe podejście do męskości – akcja profilaktyczna nowotworów prostaty i raka jądra w Scanmed

×